Otvorené dáta, štatistiky, inteligentné riešenia. V čom všetkom je obec
Jaslovské Bohunice
SMART CITY ?

Viac informácií

Otvorené dáta

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého.Sú sprístupnené v štruktúrovanej forme. Datasety sú k dispozícii v json alebo csv formáte.

Datasety

Smart City
 • IoT (Internet vecí)
 • Offline senzory
 • Hlásenia obecného rozhlasu - všetky (json)
 • Hlásenia obecného rozhlasu - aktuálne (json )
 • SMS oznamy (csv ) (json )
 • zoznam stromov v parku (json )
 • Iné
  • Dostupnosť stránok obce (RSS )
  • Otváracie hodiny pošty (json )
Obec Jaslovské Bohunice Zariadenie pre seniorov Bohunka Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice Creative Commons License
Publikované pod licenciou:Creative Commons Attribution 4.0 International License.

otvorené dáta (open data)
inteligentné mesto (Smart City)