Otvorené dáta, štatistiky, inteligentné riešenia. V čom všetkom je obec
Jaslovské Bohunice
SMART CITY ?

Viac informácií

Smart city

Smart riešenia v našej obci

Otvorené dáta

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého.Sú sprístupnené v štruktúrovanej forme. Datasety sú k dispozícii v json alebo csv formáte.

Datasety

Smart City
  • IoT (Internet vecí)
    • Teplomer (json ) (csv )
    • Naplnenosť podzemných kontajnerov - čoskoro
  • Offline senzory
  • Hlásenia obecného rozhlasu - všetky (json)
  • Hlásenia obecného rozhlasu - aktuálne (json )
  • SMS oznamy (csv ) (json )
  • zoznam stromov v parku (json )
Obec Jaslovské Bohunice Zariadenie pre seniorov Bohunka Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice

otvorené dáta (open data)
inteligentné mesto (Smart City)